Thứ Sáu, ngày 03 tháng 4 năm 2015

Ngủ cùng nhau thì dễ, thức cùng nhau mới khó


Ngủ cùng nhau thì dễ, thức cùng nhau mới khó
Nói cùng nhau thì dễ, lắng nghe nhau mới khó
Ăn cùng nhau quá dễ, nấu cùng nhau mới khó
Hứa với nhau thì dễ, làm cho nhau mới khó
Đi với nhau thì dễ, dõi theo... khó vô cùng!

Thứ Ba, ngày 17 tháng 3 năm 2015

Em che nắng cho anh nhé

Không biết có bác nào muốn được một em che nắng cho như thế này không?